C/O và chứng chỉ nhập khẩu Sàn gỗ

Chất lượng cuộc sống, chất lượng môi trường và môi trường sống; Luôn là mục tiêu phục vụ của chúng tôi. Sàn gỗ Hansol được sản xuất, luôn kiểm tra nghiêm ngặt về chất chất lượng sản phẩm. Kiểm tra về độc tố có trong gỗ. Kiểm tra độ chống cháy cao nhất. Kiểm tra độ bền vững của sản phẩm…
Quality of life, environmental quality and living environment; Always the goal of our service. Hansol wood flooring is produced, is always subject to strict quality inspection of product quality. Check out the toxins in the wood. Check the highest fire. Check the durability of the product …

Xem nhiều

Danh mục

Chát ngay
1
Close chat
Xin chào! Bạn muốn tư vấn , hãy nhấp vào Start để trò chuyện

Start

090 3236645 0877787695